آکادمی آرا لوگو

🧿 🌹 اساتید آموزشگاه آرا 🌹 🧿

💎🌹ریاضی ابتدایی🌹💎 

⭐🧿استاد مهدی خضری ، استاد مهسا خاکساری🧿⭐

💎🌹علوم ابتدایی🌹💎

⭐🧿استادهادی فرمانبر،استاد عماد روشن قیاس 🧿

💎🌹ادبیات ابتدایی🌹💎

⭐🧿استاد لیلا عیسایی ، استاد هاجر امامی🧿⭐

💎🌹ریاضی متوسطه اول🌹💎

⭐🧿استاد مریم نصیری ، استاد مبین شهری                    استاد مقداد خاکساری ،استاد سحر موسوی 🧿⭐

💎🌹علوم و فیزیک🌹 💎

⭐🧿استاد هادی فرمانبر🧿⭐

💎🌹علوم و شیمی 🌹💎

⭐🧿استاد مریم صدرآرا🧿⭐ 

💎🌹فیزیک🌹💎

⭐🧿استاد زهرا شهسوار ، استاد داداشی🧿⭐

💎🌹زیست 🌹💎

⭐🧿استاد مریم سلمان پور🧿⭐ 

💎🌹ادبیات متوسطه اول🌹💎

⭐🧿استاد لیلا عیسایی ، استاد هاجر امامی🧿⭐

💎🌹گروه مشاوره و برنامه ریزی🌹💎

⭐🧿خانم محمدی،خانم کرد رستمی،خانم تبریزی🧿

💎🌹روانشناس مرکز 🌹💎

⭐🧿خانم شتابان🧿

          🌹🌹🌹 مدیریت : خانم هوشمند🌹🌹🌹

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

 

 

   

تاریخ ایجاد : ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۴/۱۰
پشتیبانی