آکادمی آرا لوگو

آرا

هرگز تسلیم نشو

اگر الساندرو ولتا،که فرایند اختراع لامپ را آغاز کرد ، بعد از اینکه اولین مدار الکتریکی را ساخت، جا نمی زد،  الان او بجای ادیسون مخترع لامپ بود.

موفقیت همیشه سهم کسانی است که جا نمی زنند.

تاریخ ایجاد : ۰۲:۲۰ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
پشتیبانی