آکادمی آرا لوگو

داستان کوتاه

بطری وقتی پر است و می خواهی خالی اش کنی .خم میکنی.

هر چه قدر بیشتر خم کنی زودتر خالی می شود.اگر کاملا سر به زمین باشد سریع و کامل خالی می شود.

دل آدم هم همینطور است گاهی پرمیشود از غم وغصه و حرف دیگران و گوشه و کنایه:

خداوند در قران میفرماید هرگاه دلت پر شد از غم و غصه خم شو و به خاک بیافتد:

سر به سجده بگذار و خدا را تسبیح کن.

دلتان همیشه شاد و لبتان خندان

تاریخ ایجاد : ۱۶:۳۷ - ۱۳۹۹/۸/۲۴
پشتیبانی